9 Mayıs 2016 Pazartesi

Friedrich Wilhelm Ernst Paulus


Friedrich Wilhelm Ernst Paulus, 1941 yılında Adolf Hitler tarafından generalliğe terfi ettirildi ve 6. Ordu ile beraber Dnepropetrovsk savaşını kazandı. Bunu takip eden savaşlarda mühimmat, özellikle benzin sıkıntısı çekmesine rağmen büyük başarılar elde etti. Paulus'un yeni görevi Stalingrad'ı ele geçirmekti. Ruslar Stalingrad önlerinde 600.000 kişilik birlikle Paulus'un 6. ordusunu karşıladılar. Zor durumda olan Paulus'un yardımına Feldmareşal Paul Ludwig Ewald von Kleist'ın 1. Panzer ordusu geldi. Tekrar toparlanan 6. Ordu Stalingrad'a girmeye başladı. Ana birliklerden uzaklaşan Almanlar tankların zor ilerlediği yıkık evlerden sniper (keskin nişancı) atışların yapıldığı dar sokaklarda çok adam kaybetmeye başladılar. Ruslar taze birliklerle 6. orduyu kuşatmaya başladılar. Hitler, Hermann Hoth komutasındaki 4. Panzer ordusunun 6.orduyu kurtarmasını istedi, fakat bu gerçekleşmedi. Artık Alman ordusu çepeçevre sarılmıştı. Hitler son kez Paulus'tan bir yarma harekatna girişmesini istedi. Paulus bunu reddetti. Paulus'un teslim olmayı düşündüğünü anlayan Hitler ona "Sizi feldmareşal yapıyorum ve şunu unutmayın ki şimdiye kadar hiçbir Alman feldmareşali esir düşmedi" dedi. Ertesi gün, 31 Ocak 1943'de Paulus teslim oldu... Resmi Sovyet askeri tarihçileri, şehrin savunması sırasında yaklaşık olarak 1 milyon yüz bin Sovyet askerinin hayatını kaybettiğini tahmin etmişlerdir..

0 yorum:

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.