9 Mayıs 2016 Pazartesi

Müzayedeler...

Tarihe kayıt düşülmüş ilk müzayedenin M.Ö. 2. yüzyılda Roma'da yapıldığı, "müzayede"nin Latince karşılığı olan "augeo"nun M.S. 7'de, Augustus'un açık artırmalı satışlar hakkında yayınladığı nizamnamede ortaya çıktığı ilgili kaynaklarda yer alıyor.. Gelgelelim, bizde, ülkemizde ilk müzayedenin hangi tarihte yapıldığına ilişkin herhangi bir kayıttan yoksunuz.. Modern anlamda müzayedelerin ilk örneklerini İngilizler gerçekleştirmiş, bu uğraşı dayanaklı bir gelenek çizgisine oturtmuşlardır : Şanlı "Sotheby's" firması 1744'ten, "Christie's" ise 1766'dan bu yana, dünya ölçeğinde müzayedeler düzenliyor.. Onları Fransızlar izlemiştir. Konuyla ilgili herkesin tanıdığı "Drouot" satış salonları 1851'de, Paris'te açıldığı köşededir bugün de, ama müzayedeler yaygın olarak 1801'den başlayarak yapılagelmiştir.. Kapalıçarşı'daki "Sandal Bedesteni"nde, 19. yüzyılda eşya müzayedeleri yapıldığı biliyor bilinmesine, ne yazık ki elimizde pek somut veriler olduğu söylenemez bu konuda. Osmanlı arşivlerinde, 16. yüzyıla dek inen belgeler, mezatlara hile karıştırılmaması, çarşı ve arastalarda düzenlenen satışların yapılma kuralları hakkında yönetimin duyarlı davrandığını kanıtlıyor.. 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak müzayedelerin seyrini daha çok gayrimüslimlerin belirlediği gözlemleniyor. Yabancı seyyahların tanıklık metinleri Kapalıçarşı'da, Sahaflarda, Sultanahmet Arastasında son derece kıymetli malların dolaşıma çıktığını gösteren ayrıntılar içeriyor..

0 yorum:

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.