13 Mart 2016 Pazar

Osmanlı'da Kadı


Kadılar, yetki açısından birbirlerine eşit olsalar da unvan bakımından aralarında derece sıralaması vardı. Derecelerine göre maaş alırlardı. Buna göre kadılığın en yüksek derecesi “taht kadıları”ydı. Bursa, Edirne ve İstanbul gibi Osmanlı Devleti’nin kendisine merkez kabul ettiği yerlerin kadılıkları bunlardandı. Taht kadılarından bir derece aşağısı “mevleviyet kadıları”ydı. Kaza kadılıklarının en yüksek dereceli olanları sancaklara tayin edilirdi. Bir kadılığa birkaç kişi talip çıkarsa aralarında imtihan yoluna gidilirdi.

Prof. Dr. İ. Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, C II, s. 589 (Derlenmiştir.).

0 yorum:

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.