24 Temmuz 2016 Pazar

ATATÜRK VE GERİLLA SAVAŞI


Gerilla Taktiği, küçük ve gizli birliklerin gayri nizami harp tekniklerini kullanarak, düzenli bir orduya karşı yürüttükleri yıpratma savaşı taktiği, zayıf kuvvetlerin güçlüye karşı uyguladığı direniş savaşının unsurudur. Gerilla Taktiğini Wellington'dan sonra Savaş sahasına taşıyan ikinci isim Atatürk'tür. Trablusgarp Müdafaa'sında, Trablusgarp Kıyılarına Asker çıkaran İtalyan Birliklerine karşı Derne ve Tobruk'ta gerilla tipi savaş vermiştir. Trablusgarp Kıyılarının topografik ve coğrafi özelliklerini ezberleyerek ve Yerli Halkı kendi tarafına çekerek ve örgütleyerek Gerilla Tipi Savaş'la İtalyanları Derne ve Tobruk'ta yenilgiye uğratmıştır. Bu zaferlere rağmen, Osmanlı hükümeti Uşi antlaşması ile Trablusgarp ve 12 Adaları İtalyanlar'ın inisiyatifine bırakmıştır.

0 yorum:

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.