23 Nisan 2016 Cumartesi

İnsanlığın Kaderini Değiştiren Ve İnsanlık Tarihine Yön Veren Unutulmaz Olaylar

Tekerleğin bulunması


Tekerlekle beraber, ulaşım ve taşımacılık tarihinin başlangıcı da başladı diyebiliriz. Tekerleğin bulunması, sosyal yaşamdan daha çok, ağırlıklı olarak savaş teknolojilerinde günümüze kadar uzanan büyük bir devrimi başlattı.

Yazının bulunmasıTarihi başlatan olay olarak, ‘yazının bulunması’ gösterilir. Ancak yazının bulunması o kadar basit bir olay olmamakla beraber, çok zor bir doğum ve gelişim süreci atlatmıştır. Yazının keşfedilmesi ve gelişmesi için; ‘şu anda insanlığın sahip olduğu hemen hemen her şeyin temeli’ diyebiliriz.

Kavimler göçüTarihin (Yakın tarihteki Britanya hariç) en büyük imparatorluğu olan Roma imparatorluğu bile bu göç karşısında dayanamayarak ikiye bölündü. En can alıcı sonucu ise, kavimler göçü sonrasında sosyo - politik yaşamda oluşan değişikliklerdir. Çünkü, Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi, Avrupa’da yüzyıllar boyunca hüküm sürecek olan Feodalizm’i ortaya çıkardı.

ReformBazı dönemlerde öyle insanlar çıkar ki, tüm insalığın kaderini değiştirebilir. İşte, papalığın Avrupa’yı sömürmesine dur diyen ve Avrupa’nın gelişim sürecindeki en önemli temellerinden birini atan Martin Luther, böyle bir adam. Reform hareketleri sonrasında, eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alındı ve Avrupa’da laik bir eğitim sistemi kuruldu. Eğitimin gelişmesi, tabii ki de insanlığın gelişmesini tetikledi.

RönesansEğitimin, din baskısından kurtulup bağımsızlığına kavuşması sonrası, küresel güç dengelerinde de kaçınılmaz değişim başlamış oldu. Burkhard, rönesasn dönemi için şöyle der; ‘Rönesans, insanın keşfedilmesidir’.

Yeni dünyanın keşfiEğitimde yaşanan laik değişim, kısa sürede insanlığın kaderini güçlü bir şekilde değiştirmeye başladı. Sorgulamaya ve araştırmaya başlayan Avrupa, coğrafi keşiflerle kıtaları ortaya çıkardı. Bu dönemden sonra dünya, artık zannedildiğinden çok daha farklı bir yerdi.

Fransız Devrimi


Yayılmaya başlayan, eşitlik, özgürlük ve adalet düşünceleri, dünyaya demokrasi kavramını getirirken, daha tahribatlı değişim ise, milliyetçilik akımıyla beraber oldu. Çok uluslu devletler ve feodalizm için sonun başlangıcı, bu akımla geldi.

Sanayi DevrimiSanayi devriminden sonra, siyasi, toplumsal ve ticari açıdan temel olarak alınan her şey tamamen değişmeye başladı. İşçi sınıfının ortaya çıkması ve ticaretteki kavramların değişmesi, birbirine zıt iki toplumsal kutuplaşmanın temellerini de yarattı. Sosyalizm ve emperyalizm. Yani emperyalizmci iş ve ticaret dünyasıyla, emperyalistlerin mallarını hem üreten, hem de satın alan sosyalizmci işçi sınıfı. Ayrıca sömürgeciliğin önemi ve yaygınlaşması da sanayi devrimi sonrası hız kazanarak, kaçınılmaz olan ve o güne kadar dünyanın görmüş olduğu en büyük küresel savaşı tetikledi.

1. Dünya SavaşıKitle imha silahlarının hemen hemen tüm dünya tarafından aynı anda kullanılmaya başlandığı savaş sonrası, kitle imha silahlarına karşı teknolojik gelişmelerde hızlanmaya başladı. Yeni siyasal sistemler ortaya çıkmaya başlarken, savaşın getirdiği yıkımlar ve yeni siyasal sistemler daha büyük bir küresel savaşı tetikledi.

2. Dünya SavaşıSanayi devrimi sonrası ayyuka çıkan emperyalizm ve sosyalizm kutuplaşması küresel iki ayrı güç haline geldi (ABD ve SSCB). Avrupa’daki savaşı sonlandırmak ve dünyanın gördüğü en büyük yıkım olan savaşın tekrar olmasını engellemek için, AB’nin kurulma isteği de, 2. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıktı. İki zıt kutubu temsil eden, iki süper güç arasında soğuk savaş dönemi başladı.

Soğuk savaşİki zıt kutbun her alanda yarıştığı bu dönem, bir çok bilimsel gelişmenin hızlanmasını tetikledi. İnsanoğlunun uzayla tanışmasından, bilgisayarlara, internetten, teknolojinin engellenemez yükselişine kadar bir çok gelişimin hızlanmasını sağlayan bu dönemin olumlu ve olumsuz sonuçlarını hala yaşamaya devam ediyoruz. İnsanoğlunun teknolojik olarak inanılmaz hızlı yükselişi olumlu bir gelişme olsa da, dünyanın da hızlı bir şekilde iki zıt kutba ayrılması (ABD, AB ve müttefikleri vs Rusya, Çin ve müttefikleri) da olumsuz bir sonuç olarak karşımızda. Ne zaman yüzleşeceğiz bilinmez ama tarih boyunca yaşanan her kutuplaşma, kaçınılmaz çatışmayı, her çatışma da yeni bir değişimi getirmiştir.

Kaynak:Trend.Mynet

0 yorum:

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.