21 Nisan 2016 Perşembe

Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa Kapılarına:Türkler


Türklerin tarihi ne kadar biliniyor? Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan, çağ açıp çağ kapatan, çok kere dünya tarihinin gidişatını değiştiren Türk milleti, tarihini gerektiği gibi yazabilmiş mi? İşte tarihi yazılamayan, ama tarihi destanlarla, efsanelerle ve kahramanlıklarla dolu olan Türkler hakkında bilmeniz gerekenler.


1.Türkler tarihini neden bilmiyor?.


Türklerin dünya tarihini etkilediği şüphesiz büyük bir gerçek. Tarihe büyük etkileri olmasına ve tarihin akışını değiştirmelerine rağmen Türklerin tarihi hak ettiği önemi görememiş. Gerek yüzyıllarca süren göçebe yaşam tarzları, gerekse de tarihçi bir millet olmayışlarının bunda büyük etkisi var. Türkler daha çok asker bir millet olarak varlıklarını sürdürmüş

2.Türklerin imparatorluğu Avrupa’nın merkezinde


Osmanlı İmparatorluğu Türklerin hâkim olduğu bir imparatorluktu. Ordusunda, yönetici sınıfında Türklük hâkimdi. İmparatorluğa bağlı milletler Türkçe konuşmaktaydı. Sosyal yaşamdan harp tekniklerine kadar Türk kültürünün hâkim olduğu Osmanlı’da Rönesans izleri kadar Orta Asya izleri görmek de mümkündü. Yönetimin temel aktörü de Türklerdi; çünkü başından beri imparatorluğu kuran bir Türk boyuydu. Onu geliştiren, devletleştiren ve en son da imparatorluk hâline getiren yine Türkler olmuştur. Osmanlı, 14 ve 19. yüzyıllar arasında Avrupa’nın merkezinde bir Türk imparatorluğu olarak yükselmekteydi.

3.Dalmaçya kıyılarından Ukrayna steplerine: İmparatorluğun sınırları ve Türkler


Osmanlı’nın sınırları batıda Transilvanya ve Transdanubia Macaristan’dan başlayarak bütün Tuna havzasını Karadeniz’e kadar izlemekte, güneyde Dalmaçya kıyıları, Akdeniz adaları ve tüm Pelenonnes-Mora’yı içermektedir. Kuzeydeki sınır; Podolya, Eflak-Boğdan üzerinden Kırım yarımadasını da içine alarak Ukrayna steplerine kadar uzanmaktadır.

4.Kültürleri yok eden değil yaşatan bir imparatorluk: Osmanlı


İngilizler Hindistan’ı sömürgesi altına aldığında Hint yazılı dillerinden bürokrasiye kadar birçok şeyi yok ettiler. Yine aynı şekilde Fransızlar Mağrip medeniyetini yok etti. Osmanlı, yerel kültürleri biçen koloni imparatorluklarının aksine kültürler için bir yaşam kaynağı olmuştur. Osmanlı hâkimiyeti altında yaşayan hemen hemen tüm halklar ulus çağına kadar varlıklarını sürdürebilmiş ve uluslaşmıtır.

 5.Osmanlılar dünya tarihi için neden önemli?


M.Ö. 330’larda Büyük İskender’in Makedonya’dan, Mısır’a, Hindistan’a kadar uzanan seferleri, İskender’in geçtiği yerlerde kendi adıyla şehirler kurmasına kadar vardı. Hatta İskenderun da tarihte Alexandretta adıyla bilinir. Bu seferlerin bir Doğu-Batı sentezi yarattığından, kültürler arası etkileşimlere yol açtığından bahsedilir. Buna mukabil Doğu’dan Batı’ya bu denli bir hareket olmamış. Yani Doğuluların Batı’ya geçişi yaygın ve güçlü olamamış. Bunu değiştiren ve bu sayede tarihin akşını da etkileyenler Osmanlılar olmuştur. İlk defa Türkler diğer milletlere nazaran Batı’yla yakınlaştı. Bundan dolayı Osmanlılar ve Osmanlılık kavramları dünya tarihi açısından incelenmeye, üzerinde tekrar tekrar düşünmeye sevk eden bir niteliktedirler.

6.Son Roma İmparatorluğu Müslüman olamaz mıydı? 


Türklerin İmparatorluğu olan Osmanlı, müesseseleri, hayatı, üniversalist hâkimiyet özlemleri ve coğrafyası itibarıyla I. ve II. Roma’nın devamı, III. ve son Roma İmparatorluğu haline geldi. Birinci Roma Pagan'dır, ikincisi Hıristiyan'dı, üçüncüsü Müslüman olamaz mıydı?

Kaynak:Trend Mynet

0 yorum:

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.