27 Şubat 2016 Cumartesi

Ok ve Yay Münasebeti


Oğuz Kağan altı oğlu ile birlikte dünyayı fethedip cihangir olduktan sonra anayurduna döndü. Büyük bir kurultay topladı ve halka şölen verdi. Üç büyük oğlu “Bozoklar” sağda, üç küçük oğlu “Üçoklar” solda oturdu. Oğuz Kağan oğullarına þöyle seslendi:

“Ey oğullarım, ben çok savaştım, artık çok yaşlandım. Düşmanlarımı ağlattım; dostlarımı sevindirdim. Gök Tanrı’ya borcumu ödedim.”

Daha sonra Oğuz Kağan yurdunu oğulları arasında taksim etti. Ok-yay münasebetine göre Üçokların Bozoklara tabiyetini bildirdi. Töreye ve birliğe bağlı kalmalarını vasiyet etti.(Prof. Dr. Osman TURAN, “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkuresi”, Türkler Ansiklopedisi, C 2, s. 846.(

0 yorum:

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.